ki
GISII. Hodnocení seminární práce podle technické zprávy a prezentovaných výsledků
by Informace z katedry - Wednesday, 11 May 2011, 05:04 PM
 

Výčet hodnocených kroků seminární práce. Většina bodů bude přidělena z technické zprávy. Předpokládá se, že některé body, z povahy práce nebudou v seminární práci použity. Některé, jako stanovení cíle a závěrečné hodnocení jsou povinné. Proto je průchodné splnění požadavků z více než 2/3 ze 100% celkového bodového ohodnocení.

Mgr. Daniel Řehák