ki
Bakalářské a diplomové práce
by Informace z katedry - Wednesday, 13 April 2011, 12:15 PM
 

Připomínám všem studentům, kteří chystají k odevzdání své závěrečné práce, že nově je nutné odevzdat na přiloženém CD s prací také elektronickou podobu posteru v .pdf /.jpg (velikosti A1). Na posteru by měly být prezentovány stěžejní části práce (cíle, metodika, výsledky vlastních šetření, ...) doplněné tabulkami, grafy, mapami, apod.

J. Peštová