Picture of Pavel Raška
Urbánní environmentalistika
by Pavel Raška - Friday, 25 March 2011, 03:47 PM
 
Prosím zástupce studentů v kurzu UE o zprávu o stavu semestrálního projektu. Poslední sdělení, jehož součástí byla textová verze projektu a několik vizualizací, naznačovalo, že ještě dostanu další vizualizace, ale nestalo se tak. Pokud je tedy mně zaslaná verze kompletní, projdu ji a pošlu příp. připomínky, abychommohli kurz uzavřít. Zdraví, P. Raška.