ki
Biogeografie
by Informace z katedry - Monday, 21 March 2011, 06:12 PM
 
Pro úspěšné splnění zápočtu z výběrového kurzu KGEO/0090 - Biogeografie v letošním roce je třeba splnit:
1) zápočtový test z teoretické části (podklady k přípravě formou samostudia - viz příloha)
2) terénní exkurzi
3) zápočtový test z praktické části (ověření poznatků získaných na exkurzi)
Všechny tři části proběhnou blokově v úterý 7. června 2011
Pravidelná výuka (přednášky) probíhat nebude.
T. Matějček