ki
KGEO/P801 Environmentalistika - dr. T. Matějček
by Informace z katedry - Friday, 18 March 2011, 12:46 PM
 
Příprava na kurz Environmentalistika proběhne formou samostudia. Materiály k přípravě na zápočtový pohovor naleznete v příloze. Termíny zápočtových pohovorů budou vypisovány přes STAG během zkouškového období (květen, červen).
Tomáš Matějček