ki
Úz. plánování a reg. pol. - doplnění zadání cvičení
by Informace z katedry - Tuesday, 15 March 2011, 10:31 AM
 

Na základě vypracování úkolu "Obyvatelstvo a sociální oblast" jednou z Vašich kolegyní jsem odhalila nedostatek v zadání: index změny počtu obyvatel prosím nevztahujte k předchozímu roku (tj. řetězový index), ale vypočítejte bazický index, kdy ve jmenovateli zlomku bude vždy stav v počátečním roce (tj. 1900), všechny údaje budou vztaženy k r. 1900!!! Lépe se Vám pak budou hodnotit změny ve vývojové řadě. Omlouvám se. Šiřte dále mezi kolegy!!!!

Silvie Kučerová