ki
Geografie města (Posová) - chyba ve STAG
by Informace z katedry - Thursday, 3 March 2011, 02:02 PM
 

Obracím se na studentky zapsané na kurz GEOGRAFIE MĚSTA (Janulcová Lucie, Kubíková Tereza, Langová Martina). Do STAGu se dostala chyba a 17.2. jsem žádala její nápravu (nelze změnit). Výuka Geografie města neprobíhá tři vyučovací hodiny, nýbrž dvě (1 hodina přednáška, 1 hodina cvičení), v učebně č. 407 (nikoliv č. 402). Dohodli jsme se na termínu středy 15:00-16:30 (uč. č. 407). (Na první a třetí vyučovací hodině 16.2. a 2.3. jsem dávala na výběr ze dvou možností: buď středa 16:30-18:00, nebo středa 15:00-16:30, co vyhovuje studentům.) Pozn. Výuka GM ve středu 9.3. je výjimečně posunuta na 16:30-18:00. Můžete mě prosím kontaktovat, máte-li o kurz zájem? Jste vítány. Děkuji. Darina.Posova@ujep.cz  D. Posová