ki
GIS II - témata projektů a vyplněný formulář XLS
by Informace z katedry - Thursday, 3 March 2011, 08:51 AM
 
Přípomínáme všem studentům, kteří dosud neposlali či neodevzdali vyplněný formulář v Excelu (zadáno během první hodiny), aby tak učinili co nejdříve. Totéž se týká témat semestrálních projektů. Čím později bude téma odevzdáno, tím kratší čas má student na je zpracování projektu.
- příklady témat
- upozornění pro studenty, kteří neabsolvovali předmět GIS I

JD Bláha, D Řehák