ki
DP - NOVÝ VOLITELNÝ KURZ GEOGRAFIE MĚSTA
by Informace z katedry - Thursday, 24 February 2011, 12:27 PM
 
Pozvánka pro studenty na nový volitelný kurz GEOGRAFIE MĚSTA, který se koná každou středu od 16:30 do 18:00 - 1 hodina přednáška, 1 hodina cvičení, 2 KB. (Po osobní dohodě /i e-mailové korespondenci/ studentů s vyučujícím lze upravit na středu 15:00-16:30, případně se dohodnout na jiném termínu). Obsah kurzu a požadavky přikládám. Vyučující Mgr. Darina Posová, Ph.D. (e-mail: Darina.Posova@ujep.cz)
D. Posová