ki
Uznání zápočtů Územní plánování – reg. politika a Lokální a reg. rozvoj
by Informace z katedry - Wednesday, 23 February 2011, 09:36 PM
 

Studentům, kteří mají z loňského roku splněný zápočet z předmětů 1) Územní plánování a regionální politika, 2) Lokální a regionální rozvoj a chybí jim jen zkouška (nedostavili se k ní), bude zápočet uznán. Tito studenti nemusejí navštěvovat cvičení z výše jmenovaných předmětů a zápočet jim bude zapsán v zápočtovém týdnu dr. Kučerovou nebo doc. Jeřábkem po předložení dokladu o udělení zápočtu. !!Netýká se studentů, kteří zkoušku nesplnili, tj. byli klasifikováni nedostatečně!!

Silvie Kučerová