ki
Předmět GIS II v letním semestru
by Informace z katedry - Thursday, 17 February 2011, 08:45 AM
 
Upozornění pro studenty: Předmět GIS II navazuje přímo na předmět GIS I. Pokud student nemá splněný zápočet z předmětu GIS I, je zápis předmětu GIS II zcela bezpředmětný. STAG to bohužel umožňuje, což vede k omylům. Student si zapíše předmět GIS II až po splnění výše uvedeného.
Žádáme proto studenty, kteří si předmět zapsali bez absolvování předmětu GIS I, aby uvolnili ve STAGu místo svým kolegům.

JD Bláha a D. Řehák