Picture of Jan D. Bláha
Struktura a hodnocení písemného testu z GK+GIS I
by Jan D. Bláha - Tuesday, 3 March 2015, 10:32 AM
 
Vážení studenti,
na disku K (K:\J-D\_GIS I resp. GIS II\zkouška,podmínky atd) v učebně 413 byly přidány informace o struktuře písemného testu včetně bodování. Doporučuji se s nimi seznámit.
JD Bláha