ki
doc. Boltižiar
by Informace z katedry - Tuesday, 17 February 2015, 07:47 AM
 
Vážení studenti, gratuluji, uspěli jste. Jirotková - 3, Hrnčířová - 2, Pikl - 3, Vlčková - 2, Žáčková - 2.
Přineste si prosím všichni indexi do 19.2. k zapsání známek.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO