Picture of Jan D. Bláha
Předměty BP I, BP II a Příprava k obhajobě BP a SZZ
by Jan D. Bláha - Tuesday, 17 February 2015, 11:48 PM
 
Vážení studenti,
protože již začal LS, je opravdu poslední možnost získat zápočet z předmětu BP I pro ty, kteří hodlají odevzdávat práci v dubnu (splněné úkoly, formulář BP I) - jmenovitě Michal Čupr, Viola Nejedlá a Jana Žáčková!
"Listopadoví" studenti se zúčastní již avízovaných prezentací rozpracovanosti (začátek března) + dodají formulář BP I a obdrží zápočet za ZS. Pro získání zápočtu z BP II "listopadoví" studenti mj. dodají přes IS/STAG (předmět P602) všechny, resp. zbývající úkoly ze ZS do 19. 6. - nenechávejte na poslední chvíli smile.
Další informace k zakončení předmětů BP II a Příprava k obhajobě BP a SZZ pro "dubnové" studenty budou sděleny hromadně v březnu. Termín setkání, u něhož je velice žádoucí i účast "listopadových" studentů, je upřesněn v další zprávě.
JD Bláha