Picture of Jan D. Bláha
Zápočty z předmětů Geografická kartografie a BPI/BP z geografie
by Jan D. Bláha - Thursday, 22 January 2015, 03:14 PM
 
Ti, kdo nemají zápočet v indexu, mají v tuto chvíli v IS STAG uvedeno "Nesplnil" - neplatí pro studenty, kteří dosud neprezentovali rozpracovanost svých prací (proběhne v druhé polovině února), případně nemají splněný jeden a více úkolů. Teprve po zapsání do indexu bude statut změněn v IS STAG.