ki
Zápočet z Terénního cvičení ze SG B
by Informace z katedry - Friday, 10 October 2014, 11:30 AM
 
Vážení studenti,
standardní podmínkou získání zápočtu z Terénního cvičení SG B je: 1) účast na jednom z "Jáchymovských terénních výjezdů" (3. nebo 18. 10.), 2) splnění prací na dotazníkovém šetření, které Vám zadal dr. Raška 7. 10., 3) účast na prosincové schůzce (bude upřesněno), kde si představíme výsledky z dotazníkového šetření. Pokud jste nebyli v Jáchymově 3. 10. a nemůžete se zúčastnit ani druhého výjezdu 18. 10., ať už z důvodu nemoci, účasti na exkurzi dr. Farského apod., prosím není to důvod k odepsání předmětu a ohrožení získání zápočtu. Vím o několika lidech, kteří se 18. 10. nemohou zúčastnit, budou případně k dispozici dr. Raškovi, pokud by potřeboval nějakou drobnou pomoc s dotazníky nad rámec toho, co Vám zadal.
Pro pořádek - pokyny k Jáchymovu 18. 10: Sraz u civilní věznice na katastru obce Horní Žďár v 9:30. Odjezd autem organizuje Míra Duda. Nejprve bude prohlídka Věže smrti a diskuze s pamětníkem, následně se přesuneme do Jáchymova a půjdeme komentovanou prohlídku okruhu Jáchymovské peklo (minimálně nějakou jeho část, pokud by bylo extrémně ošklivé počasí - to není slabý déšť, takže pláštěnky s sebou!). Pokud dorazí Jakub Jelen, bude možná i exkurze do dolu. Flexibilně se přizpůsobíme na místě. Teplý oběd se realizovat nebude, takže svačinky do sáčku...
S. R. Kučerová