ki
Předměty ZS dr. Kučerové
by Informace z katedry - Thursday, 11 September 2014, 08:31 AM
 
Vážení studenti,
od 15. 9. budu ve vybraných dnech přítomna na katedře - zastavte se prosím zejména v 16. 9. a 17. 9., pokud potřebujete dozapsat nějaké předměty, podat návrhový list k DP/BP apod. (nejsme-li domluveni jinak).

První týden ZS nebudu přítomna 23. 9. z důvodu přítomnosti v komisi u doktorských zkoušek v Praze.

25. 9. proběhne úvodní hodina Diplomového semináře I, dohromady s Bakalářskou prací I, o čemž referoval (či bude) dr. Bláha. 23. 9. tedy Diplomní seminář I NENÍ, místo něj je povinný 25. 9.

Didaktika geografie I, kterou vyučuji nově po Mgr. Pavlasové, 23. 9. NEBUDE, první hodina bude 30. 9.

23. 9. NEBUDE v rozvrhovaném čase Terénní cvičení ze SG B. První hodina proběhne 3. 10. v Jáchymově. Prostřednictvím Jakuba Jelena domluvena návštěva štoly č. 1, dále projdeme kratší úsek naučné stezky Jáchymovské peklo. Bližší informace budou vyvěšeny. Pokud se někdo chce účastnit ve stejném týdnu exkurze s dr. Farským, o níž níže informuje dr. Bláha, doporučuji. Místo Jáchymova bude pro splnění zápočtu z Terénního cvičení ze SG B POUZE PRO ÚČASTNÍKY EXKURZE PO PAMÁTKÁCH UNESCO zajištěna v říjnu/listopadu jiná exkurze, proto se kvůli účasti na exkurzi UNESCO z předmětu neodepisujte. Dejte však NEJPOZDĚJI do 26. 9. e-mailem vědět Jakubovi Jelenovi, který exkurzi pomáhá zajistit (kuba1234@centrum.cz), POKUD DO JÁCHYMOVA POJEDETE, abychom věděli počet účastníků.

Přednášky z předmětu Lokální a regionální rozvoj zajišťuji já, ale 23. 9. přednáška ani cvičení NEBUDOU a první hodina se uskuteční 30. 9.

Předmět Komplexní SG výzkum A nebudu učit a informace k němu budou zveřejněny později.