ki
Seminář k BP a DP a zadání do IS STAG pro termín obhajoby 05/2015
by Informace z katedry - Saturday, 13 September 2014, 01:28 PM
 
Vážení studenti,
ve čtvrtek 25. září 2014 od 12.00 do 13.50 proběhne v učebně CS 402 společný seminář k bakalářské/diplomové práci. Program semináře bude zaměřen především na harmonogram činností spojených se zpracováním, odevzdáním a obhajobou BP/DP. Účast na semináři je povinnou součástí k získání zápočtů z daných předmětů, neúčast na semináři proto považujeme za důvod k neudělení zápočtu z daných předmětů.

Na základě rozhodnutí vedení katedry geografie a garantů předmětů souvisejících s kvalifikačními pracemi byl stanoven následující termín pro zadání práce pro ty studenty, kteří uvažují o termínu obhajoby na přelomu května a června 2015: 6. října 2014. Nejpozději do tohoto data tedy musí student, který chce odevzdávat práci v akademickém roce 2014/2015, zavést zadávací list BP či DP do IS STAG. Následně musí tento formulář vytisknout, nechat podepsat dotčenými osobami a poté odevzdat sekretářce KGEO. V případě pozdějšího zadání práce není možné studentovi garantovat uvedený termín obhajoby! Upozorňujeme také studenty na to, že zadání práce musí mít v rámci zásad pro vypracování závěrečné práce bezpodmínečně uvedeny cíle práce a postup splnění těchto cílů.

Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha (garanti předmětů Bakalářská práce a Diplomový seminář)