ki
Kontrola zadání bakalářské / diplomové práce
by Informace z katedry - Wednesday, 20 August 2014, 05:36 PM
 
Na základě rozhodnutí vedoucího katedry geografie má vedoucí práce možnost tzv. opakovaného (kontrolního) zadání bakalářské/diplomové práce.
To se týká zejména těch témat prací, která v čase podléhají větším změnám, případně jsou vázána na některý z projektů nebo některou z činností katedry. V praxi to znamená, že může být student vedoucím práce vyzván, aby předložil dosavadní výsledky své práce, a v případě neuspokojivých výsledků může být v krajním případě zadání práce studentovi odebráno a přiděleno jinému studentovi.
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. (vedoucí katedry geografie)