ki
Zadání práce do IS STAG pro termín obhajoby 05/2015
by Informace z katedry - Sunday, 22 June 2014, 12:12 AM
 
Vážení studenti,
na základě rozhodnutí vedení katedry geografie a garantů předmětů souvisejících s kvalifikačními pracemi byl stanoven následující termín pro zadání práce pro ty studenty, kteří uvažují o termínu obhajoby na přelomu května a června 2015: 6. října 2014. Nejpozději do tohoto data tedy musí student, který chce odevzdávat práci v akademickém roce 2014/2015, zavést zadávací list BP či DP do IS STAG. Následně musí tento formulář vytisknout, nechat podepsat dotčenými osobami a poté odevzdat sekretářce KGEO. V případě pozdějšího zadání práce není možné studentovi garantovat uvedený termín obhajoby! Upozorňujeme také studenty na to, že zadání práce musí mít v rámci zásad pro vypracování závěrečné práce bezpodmínečně uvedeny cíle práce a postup splnění těchto cílů.
dr. Kučerová, dr. Bláha (garanti předmětů Bakalářská práce a Diplomový seminář)