Picture of Pavel Raška
Zkouška MAHG (P. Raška)
by Pavel Raška - Wednesday, 21 May 2014, 08:51 AM
 
Vážení studenti, dnes jsem ve STAGu vypsal termín prezentací a zkoušky pro kurz MAHG. Na daný termín si připravte:
(a) 10 minut prezentaci (PPT) - stručně cíle, metody, akcent zejména na výsledky a diskusi metod(olog)ických problémů;
(b) protokol (3 strany, elektronicky, DOC/PDF) - název práce, autoři, stručně cíle, akcent na metodiku (zdrojová data, software, postupy, ...), stručně výsledky a diskuse (zde stačí shrnutí s odkazem na prezentaci, která pak bude přílohou protokolu), závěr, zdroje/literatura.
K doplňujícím otázkám příp. doporučuji Z. Lipský (Sledování změn v kulturní krajině), P. Sklenička (Základy krajinného plánování), textová opora na Moodle.

Zdravím, Pavel Raška