Picture of Pavel Raška
Metody a aplikace historické geografie
by Pavel Raška - Thursday, 10 April 2014, 11:08 AM
 
Vážení studenti,
v pondělí 14. 4. v 15 hod. se uskuteční kontrolní seminář kurzu MAHG, na kterém budou prezetovány a diskutovány dosavadní výsledky prací. Účast studentů je povinná.
Zdraví, Pavel Raška.