ki
Úkol z Cvičení ze SG P221 a P211
by Informace z katedry - Tuesday, 8 April 2014, 05:06 PM
 
Pro jistotu ještě rekapituluji úkol na 22. 4. (15. 4. výuka odpadá):
1) Každý (tj. sám, ne ve dvojici a jiné vícečetné skupině!) navrhne dotazník (= konkrétní znění otázek) na libovolné téma. Pouze navrhne dotazník, nebude provádět šetření!
2) Vysvětlí cíl dotazníku
3) Pojmenuje cílovou skupinu respondentů
4) Navrhne způsob, jakým by anketární šetření prováděl
Dotazníky mi nezasílejte mailem, budete je prezentovat na cvičeních.
S. R. Kučerová