ki
promoce - informace
by Informace z katedry - Friday, 28 February 2014, 11:11 AM
 
Vážení studenti, zasílám aktuální informace - viz odkaz:
http://sci.ujep.cz/clanky/informace-k-promoci-aktualne.html
Jana Jandáková, sekretářka KGEO