Picture of Jan D. Bláha
Uznávání předmětu GIS II, resp. GIS I
by Jan D. Bláha - Thursday, 20 February 2014, 09:45 AM
 
Na základě analýzy dokumentů z předchozích let byly všechny žádosti s výjimkou dále uvedených uznány a studenti splnili podmínky předmětu, o jejichž uznání žádali. Student Václav Kubíček musí dodat svůj projekt, neboť jeho splnění nebylo dohledáno. Studenti, kteří studovali na jiných školách, řeší své požadavky s konkrétním vyučujícím.