Picture of Jan D. Bláha
Zápis předmětu GIS I (P208 a P229) resp. GIS II (P203 a P223)
by Jan D. Bláha - Thursday, 30 January 2014, 07:35 AM
 
Důležité upozornění v souvislosti se zápisem předmětů GIS v LS v bakalářském studiu.
1) studenti vyšších ročníků, kteří dosud úspěšně neabsolvovali předmět GIS II probíhající v LS, si zapisují předměty s kódy P203 resp. P223 (podle oboru studia), nikoli předměty GIS I s kódy P208 resp. P229.
2) pokud ovšem student začal studovat opakovaně, tj. je zapsán v 1. ročníku, zapisuje si v LS předmět GIS I.
STAG neumožňuje u předmětů P203/P223 zápis do konkrétních rozvrhovaných skupin, proto je třeba dorazit první týden LS na jednu z rozvrhovaných skupin, kdy se studenti dozví více informací.
3) studenti 1. ročníku, kteří splnili podmínky předmětu Geografická kartografie, si zapisují předmět GIS I (P208 nebo P229 podle oboru studia)

Pokud si zapíšete špatný předmět, plníte jej jako nový předmět navíc!

Záležitosti týkající se uznání docházky, semestrálního projektu apod. budou řešeny až na začátku LS. V souvislosti se změnou vyučujícího (Mgr. Řeháka nahradil Mgr. Dolejš) budou žádosti o uznání řešeny s dr. Bláhou. Přesto je třeba dorazit na první vyučovací hodinu a potvrdit zájem o splnění předmětu s tím, že student bude žádat o uznání docházky atd.