ki
Diplomový seminář I a II a Bakalářská práce II
by Informace z katedry - Thursday, 23 January 2014, 08:40 AM
 
Vážení studenti,
s letním semestrem začínají také kurzy Bakalářská práce II a Diplomový seminář II. Jejich organizace během letního semestru bude upřesněna na mimořádné první lekci ve středu 12. 2. od 16:00 do 17:00 ve 402. Účast na této lekci je povinná a bez ní nebude možno udělit za zmíněné předměty zápočet, proto se tedy ve vlastním zájmu dostavte v hojném počtu.
S. R. Kučerová, Z. Pavlasová
Zároveň vyzývám ty, kteří se nedostavili z různých důvodů k prezentaci rozpracovanosti diplomové práce (Erasmus apod.), zda by mě mohli kontaktovat mailem a sdělit (připomenout mi) a) zda chtějí zápočet za Diplomový seminář II (pak musejí prezentovat rozpracovanost), b) pokud chtějí prezentovat, tak v jakém termínu toho budou schopni (kdy se vracejí z Erasmu do Česka). Jedná se jmenovitě o: M. Fischer, V. Macková, S. Merlíčková, A. Štencl. Upozorňuji, že zápočet z DS I stále nemají zapsaný J. Lamková, B. Šebestová (už mám povolení od T. Oršuláka) a I. Wiesnerová. Kdo se mi neozve, bude mu počátkem LS zapsáno N.
S. R. Kučerová