ki
Diplomový seminář I - vyplnění formuláře
by Informace z katedry - Wednesday, 2 October 2013, 03:13 PM
 

Vážení studenti, již jsme s kolegyní Pavlasovou vyvěsily zde na studijním portále v sekci Kvalifikační práce, podsložka Bakalářské a diplomové práce soubor s formulářem pro hodnocení činnosti v kurzu Diplomový seminář I. Prosím, abyste vyplnili první tabulku formuláře (jméno, název práce, vedoucí, termín odevzdání) a zaslali mi ho do konce října e-mailem. Tabulky budou sloužit jako podklad pro sestavení harmonogramu prezentace rozpracovaností DP v lednu či únoru. Děkuji.

Silvie R. Kučerová