ki
Prezentace rozpracovanosti DP náhradní termín
by Informace z katedry - Wednesday, 24 July 2013, 10:27 AM
 

Náhradní termín prezentací rozpracovanosti diplomových prací těch studentů, kteří neprezentovali v červnu, proběhne v úterý 20. 8. v odpoledních hodinách - rozpis viz příloha. Toto je poslední možný termín prezentace rozpracovanosti nutné k udělení zápočtu z kurzů Diplomový seminář II, Příprava k SZZ a Diplomová práce. Pokud se kdokoli nedostaví bez závažného důvodu, nebude mu zápočet udělen. Pokud mu byl zápočet již udělen na jaře kvůli SZZ, bude k této skutečnosti negativně přihlíženo u obhajoby práce a katedra zváží jiný harmonogram prezentací rozpracovaností v příštích semestrech. K prezentaci si s sebou vezměte index! Struktura prezentace shodná jako v zimním semestru (cíle, otázky, obecná východiska (teoretické zarámování) práce, metodika, výsledky), čas prezentace 10 minut.

Silvie R. Kučerová