ki
N055 - Geografický ponteciál cestovního ruchu
by Informace z katedry - Thursday, 20 June 2013, 12:27 PM
 
Výsledky opravného testu z 3.6.2013 ( dr.Vágner a dr. Fialová) - viz příloha.
Pozn.: Známky zapisuje dr. Raška
J. Jandáková, sekretářka KGEO