ki
SZZ PřF červen 2013 - oprava
by Informace z katedry - Thursday, 6 June 2013, 09:29 AM
 
Vážení studenti, v komisi č. 2 došlo k časovému posunu v úterý 11.6. - viz příloha.
J. Jandáková, sekterářka KGEO