ki
Prezentace rozpracovaností DP
by Informace z katedry - Wednesday, 22 May 2013, 01:25 PM
 

Vážení účastníci N403 Diplomová práce II,

jak již bylo avizováno, podmínkou zápočtu je prezentace rozpracovanosti Vaší diplomové práce (týká se všech, kteří neobhajují práci v jarním termínu) - tedy platí i pro ty, kteří již obdrželi podmínečně zápočet kvůli uzavření indexu před státnicemi. Prezentace proběhnou dne 4. 6. V příloze naleznete přesný harmonogram. Struktura prezentací je obdobná jako v zimním semestru - cíle a výzkumné otázky, teoretické ukotvení práce, postup práce/metodika, případně dílčí závěry. Prezentace nesmí přesáhnout 10 minut. Každý, kdo potřebuje zápočet, si s sebou přinese index a vyplněný formulář k hodnocení činnosti na kurzu (s vyplněnými konzultacemi od školitele a vyjádřením ke stavu rozpracovanosti).

Silvie R. Kučerová