Picture of Pavel Raška
Metody a aplikace historické geografie
by Pavel Raška - Wednesday, 8 May 2013, 10:36 PM
 
Vážení studenti, příští úterý se uskuteční kontrolní seminář ke kurzu, na němž bychom se měli domluvit na prezentacích a hodnocení prací a zakončení kurzu. Vzhledem k tomu, že ráno nemohu být přítomen, seminář se uskureční ve 13 hodin (sraz u mé kanceláře). Z každé skupiny stačí alepsoň jeden zástupce - musí však být vybaven všemi dosavadními výstupy/výsledky semestrálního projektu v el. podobě. Zdraví Pavel Raška.