Picture of Pavel Raška
Oborový proseminář - hodnocení prací
by Pavel Raška - Tuesday, 30 April 2013, 11:27 AM
 
Vážení studenti, na základě hodnocení odevzdaných posterů prozatím splnili podmínky pro získání zápočtu: Jahn, V., Kučera, P.
Všichni ostatní musí své postery upravit a odevzdat vytšiětné do 13. 5. na sekretariát katedry. Nejčastějí chyby se týkaly nejednotných citací (různá struktura, různá forma zápisu jmen autorů, článek citován jen odkazem na web atp.), chybějících či neadekvátních citací (1 ze zahr. databáze, 1 z české databáze, 1 ostatní), chybějícím zdrojem u obrázku a typografickými chybami (chybějící mezery ad.).
Zdraví Pavel Raška a Zuzana Pavlasová.