ki
Diplomová práce II
by Informace z katedry - Tuesday, 23 April 2013, 02:35 PM
 

Vážení studenti,

podmínkou zápočtu z předmětu Diplomová práce II je 1) odevzdání formuláře k hodnocení činnosti v kurzu vyplněného a podepsaného ve spolupráci s Vaším vedoucím diplomové práce, 2) prezentace rozpracovanosti diplomové práce (obdobně jako proběhla prezentace v zimním semestru).

Kdo odevzdává DP nyní v dubnu, vztahuje se na něj pouze bod 1). Zápočty budu udělovat dne 24. 4. od 9:00 do 11:00 po předložení formuláře a svázané DP. Zároveň vám bude zapsán zápočet z předmětu "Diplomová práce" a "Příprava k DP a SZZ".

Kdo jde ke státnicím v červnu, odevzdává index, ale obhajovat DP půjde až na podzim nebo v roce 2014, přijde si také 24. 4. s vyplněným formulářem pro zápočty. Ty mu budou uděleny podmínečně, aby mohl jít ke státnici. Zároveň musí přijít prezentovat rozpracovanost práce.

Kdo odevzdává DP na podzim nebo v roce 2014, vztahuje se na něj i bod 2), tj. musí prezentovat rozpracovanost práce. Na prezentaci rozpracovanosti odevzdá vyplněný formulář k hodnocení činnosti a na základě něho obdrží zápočet do indexu. Prezentace proběhnou buďto v týdnu od 3. 6., nebo od 10. 6. Termín s přesným harmonogramem bude vyvěšen na studijní portál během května.

Silvie R. Kučerová