ki
informace pro studenty
by Informace z katedry - Wednesday, 3 April 2013, 11:56 AM
 

novelizovaný Příkaz děkana PřF UJEP č. 2/2013 o Režimu úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem