ki
GIS II Podklady pro seminární práci Řehák
by Informace z katedry - Monday, 11 March 2013, 02:46 PM
 
Přikládám bodové ohodnocení pro seminární práci.

Hodnocení se bude odvíjet převážně od technické zprávy a prezentace je chápána jen jako výsledný produkt TZ.
Jsou zde uvedeny všechny alternativy získání uvedených bodů pro případy, že cesta k prezentaci se bude týkat jen části úkonů.

D. Řehák