ki
Goegrafický výzkum v zahraničí P604
by Informace z katedry - Thursday, 7 March 2013, 02:15 PM
 
Z rozhodnutí vedoucího katedry doc. Baleje byla učiněna změna garanta kurzu Geografický výzkum v zahraničí. Místo dr. Posové povede kurz doc. Jeřábek, který Vás seznámí s požadavky na splnění kurzu.
J. Jandáková, sekretářka KGEO