ki
Krajinné plánování - doc. Balej
by Informace z katedry - Wednesday, 16 January 2013, 12:00 PM
 
Výsledky zkoušky z krajinného plánování: Semerádová - 3, Želechovská - 3.
J. Jandáková, sekretářka KGEO