Picture of Pavel Raška
Bakalářská práce I
by Pavel Raška - Thursday, 13 December 2012, 02:16 PM
 
Vážení studenti, z důvodu nepřítomnosti dr. Posové byl stanoven následující postup plnění kurzu Bakalářská práce I. Všichni studenti vyplní přiložený formulář, do nějž vedoucí práce podpisem potvrdí, že probíhaly konzultace práce. Vyplněný formulář předložíte v lednovém termínu, který bude specifikován na těchto stránkách, dr. Kučerové. Zdraví, Pavel Raška.