Picture of Pavel Raška
Urbánní environmentalistika
by Pavel Raška - Wednesday, 12 December 2012, 02:47 PM
 
V posledním týdnu výuky se namísto přednášky uskuteční poslední konzultace a prezentace dílčích výsledků semestrálních projektů. Je možné se dostavit mezi 9 a 11 hodinou přímo do mé kanceláře. Zdraví, Pavel Raška.