ki
Nepřítomnost D.Posové
by Informace z katedry - Monday, 19 November 2012, 11:27 AM
 
Dr. D.Posová - nepřítomna z důvodu nemoci do odvolání. Změny budou vždy na portále. J. Jandáková, sekretářka KGEO