Picture of Pavel Raška
Bakalářské a diplomové práce
by Pavel Raška - Monday, 8 October 2012, 08:54 AM
 
Upozorňujeme studenty, že na schůzi katedry bylo dohodnuto, že počínaje akad. rokem 2012/2013 platí pro zadávání kvalifikačních prací do STAGu termín 30. 10. jako mezní datum, do nějž je nutné zápis provést, tak aby mohla být práce obhajována v následujícím roce po provedení zápisu.
Zdraví Pavel Raška.