ki
Upozornění studentům
by Informace z katedry - Thursday, 4 October 2012, 01:43 PM
 

Od 1. 10. 2012 vešla v platnost směrnice děkana č. 1/2012 „Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací“. Tato směrnice nahrazuje dokument „Obecné zásady a doporučení pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných (bakalářských/diplomových) prací“.

Se směrnicí se můžete seznámit - viz příloha

Touto směrnicí se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.

J.Jandáková, sekretářka KGEO