Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

Picture of Pavel Raška
Odevzdání BP a DP v srpnovém termínu
by Pavel Raška - Thursday, 23 July 2020, 02:14 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

dne 7. 8. je nejzazší termín pro odevzdání kvalifikačních prací k obhajobě v termínu srpen/září.

Vzhledem k letnímu režimu jsou na katedře stanoveny následující dny pro předání:

6. 8. (9-14 hod.) a 7. 8. (9-14 hod.) - 1 výtisk k rukám dr. Dolejše

Přečtěte si též nový příkaz děkana s pokyny k odevzdání: https://prf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/07/2020-7_Prikaz_Odevzdavani_BP_DP.pdf

Do práce je již opět nutné vložit zadání práce. Vzhledem k nepřítomnosti paní sekretářky jsme se studijním oddělením domluveni, že příslušné PDF Vám na žádost vygeneruje a pošle paní Postlová.

Přeji pěkné letní dny
Pavel Raška
ki
Zadávání diplomových prací – aktualizace postupu
by Informace z katedry - Friday, 17 July 2020, 12:35 PM
 

Vážení studenti 1. ročníků navazujících magisterských studií,

z technických důvodů došlo ke změně postupu zadávání témat diplomových prací, které mají být odevzdány v roce 2021 na katedře geografie. Bez ohledu na to, v jakém stavu se právě nachází zadání DP ve STAGu, zašlete na e-mail jiri.riezner@ujep.cz do 10. srpna se školitelem domluvený název tématu česky a anglicky, zásady pro vypracování a literaturu. Poté budou témata DP vedoucím katedry schválena nebo budete vyzváni k jejich úpravě. Do STAGu budou zadání DP vložena až později (termín bude včas oznámen).

Jiří Riezner

S. R. Kučerová

ki
Pro 2. ročník Bc 2obory: B606 vzdělávání v geografii
by Informace z katedry - Saturday, 20 June 2020, 11:24 PM
 

Vážení studenti 2. ročníku Bc studia 2oborové kombinace geografie,

v LS 3. ročníku studia byste měli splnit kurz B606 Vzdělávání v geografii. Jelikož tento kurz je plněn určitou formou odborné praxe, doporučuji se s jeho podmínkami (viz příloha tohoto sdělení) seznámit již nyní, pokud by někdo měl možnost podmínky kurzu plnit např. během léta. Doporučuji to opravdu vřele, jelikož letošní třeťáci po úderu covid-19 měli velké problémy předmět plnit, domlouvali jsme náhradní úkoly, vypomáhali dobrovolnicky s tvorbou materiálů pro distanční výuku na ZŠ apod. Nikdo neví, jak situace bude vypadat za půl roku. V případě, že byste vhodnou aktivitu našli a chtěli kurz takto v předstihu plnit, kontaktujte mě prosím e-mailem. Bez toho, aniž bych předem schválila aktivitu a instituci, nebudu považovat aktivitu za uznatelnou pro plnění kurzu. Od zimního semestru přebírá vedení tohoto kurzu Mgr. Petr Trahorsch, proto mu budu veškerou korespondenci přeposílat a vše potřebné bude s Vámi již řešit on. S pozdravem

SR Kučerová
ki
Zadávání diplomových prací pro obhájení v roce 2021 a info pro bakalarianty
by Informace z katedry - Tuesday, 16 June 2020, 09:38 AM
 
Vážení studenti 1. ročníků navazujících magisterských studií,
nevím, zda jste si již obstarali své budoucí školitele diplomových prací, ale pro jistotu ještě jednou, v polovině června, připomínám: Ve vztahu k diplomovým pracem, které mají být odevzdány v roce 2021 (tedy v jarním termínu akad. roku 2020/21 nebo podzimním termínu akad. roku 2021/22), je nezbytné vložit jejich zadání do STAG již před koncem první části stávajícího letního zkouškového období (do 18. 7. 2020). Do 18. 7. nejpozději je tedy nutné, abyste si našli svého vedoucího diplomové práce, domluvili s ním zaměření a cíle Vaší práce a vytvořili zadání tak, aby jej stihl školitel i vedoucí katedry odouhlasit svým podpisem. Sami dobře víte již z bakalářského studia, že času pro psaní nazbyt není, zvláště pokud se k tomu nachomýtne nějaký virus.
Pro studenty, kteří budou psát v akad. roce 2020/21 bakalářskou práci: termín zadání bakalářské práce je až na podzim, bývá nejčastěji někdy v průběhu října a je vždy stanoven na úvodní hodině Bakalářského semináře I. To nevylučuje, abyste se již poohlíželi po svých školitelích, ale není povinností zadat práci před létem.
Zatím ještě v roli garanta Diplomových seminářů SR Kučerová
ki
FG zkouška - změna času 22. a 23.6.
by Informace z katedry - Friday, 12 June 2020, 06:06 PM
 
Vzhledem k tomu, že v původním čase zkoušky budou probíhat SZZ, jsem nucen přeložit čas zkoušky z FG z 10.00 na 14.00 v obou dnech. Děkuji za pochopení.
Ivan Farský

 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 Today Wednesday, 12 August 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31