Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

Picture of Jan D. Bláha
Kulturní geografie v ZS 2020/2021
by Jan D. Bláha - Tuesday, 29 September 2020, 03:56 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,
s ohledem na mimořádnou situaci jsem se v akd. roce 2020/2021 rozhodl umožnit absolvovat předmět M301 Kulturní geografie pouze studentům 2. ročníku NMgr., pro něž je dle studijního plánu tento předmět určen.
Výjimkou je pouze předpokládaný studijní výjezd ERASMUS v ZS akd. roku 2021/2022, o němž mne prosím informujte.
Děkuji za pochopení a uvolnění místa Vašim kolegům z 2. ročníku. O způsobu vedení výuky vás budu informovat hromadným mailem v 1. výukovém týdnu ZS.
S pozdravem JD Bláha
ki
Bakalářské a diplomové práce na KGEO
by Informace z katedry - Friday, 18 September 2020, 12:16 PM
 

Vážení studenti,

dovolujeme se na Vás obrátit s klíčovými pokyny k Vašim BP a DP. Věnujte jim prosím pozornost!

1. Úvodní společné setkání

Předměty B504 Bakalářský seminář I a M304 Diplomový seminář I jsou v zimním semestru rozvrhovány společně do místnosti CP-1.04. Pokud to aktuální situace umožní, proběhnou tato společná setkání během semestru čtyřikrát, ve zbývajícím čase budete pracovat na tvorbě Vašich kvalifikačních prací a scházet se s Vašimi vedoucími prací.

Veškeré podmínky budou řečeny na úvodním společném setkání, na kterém byste tedy v žádném případě neměli chybět, už jen z toho důvodu, že docházka je jednou z podmínek zápočtu. O případné změně (změna místa výuky, distanční formát setkání apod.) Vás budeme informovat co nejdříve zde, příp. na webu KGEO a hromadným mailem (pouze zapsané studenty).

Úvodní hodina v CP-1.04 proběhne 7. října od 13 hodin dle rozvrhu. Studenti NMgr., kteří chtějí odevzdávat diplomovou práci na jaře 2021 (a dále) by měli všichni již mít práci zadanou ve STAG. Studenti Bc. studia, kteří se v tomto termínu (jaro 2021+) chystají odevzdávat bakalářskou práci, jsou povinni si během října zvolit téma a vedoucího své bakalářské práce a nejpozději do 6. 11. 2020 (oproti ustanovení KGEO posunuto kvůli změně harmonogramu akd. roku) práci zadat do STAG (podrobnosti budou řečeny na Bakalářském semináři I). Kdo nebude mít práci do 6. 11. zadanou, nebude ji moci odevzdat a obhajovat dříve než v listopadovém termínu 2021!

2. Dvouoboroví studenti NMgr.

Pokud máte splnit studijní povinnost KGEO/0A00 Diplomová práce z geografie, tj. pokud zamýšlíte odevzdávat svoji diplomovou práci na katedře geografie v jarním termínu 2021+ (duben, červen, listopad 2021), zapište si prosím na ZS 2020/21 tuto studijní povinnost (KGEO/0A00) a navštěvujte spolu s jednooborovými kolegy M304 Diplomový seminář I (viz výše). S ohledem na Vaše další povinnosti (např. účast na Průběžné pedagogické praxi II, ať bude realizována vzhledem k aktuální situaci jakýmkoli způsobem) bude Vaše docházka posuzována jiným způsobem. Zajistěte si však prosím informace, které zazní na dvou úvodních hodinách kurzu Diplomový seminář I.

3. Kontrola zadání práce studentů, kteří již mají delší dobu zadáno
Na základě ustanovení katedry geografie si dovolujeme připomenout následující pravidlo: U studentů 4. a vyššího ročníku Bc a 3. a vyššího ročníku NMgr studia probíhá každý rok (letos 12. 10. 2020) kontrola zadání práce ve vztahu k dosavadním výsledkům a řešení práce. V opodstatněných případech (téma práce přestává být z důvodu prodlení aktuální, student/ka dlouhodobě nekomunikuje s vedoucím práce apod.) může katedra studentovi/studentce téma odebrat a studenta/studentku o této náležitosti vyrozumí. Student/ka si následně zvolí nové téma, případně nového vedoucího, a to nejpozději do 6. 11. 2020. Pokud jste nekomunikovali se svým vedoucím již několik měsíců (např. půl roku a déle) a máte zájem svoji práci ještě dokončit, ve vlastním zájmu se s ním včas spojte.

Jan Píša a Jan D. Bláha, vyučující předmětů
ki
Termín státních závěrečných zkoušek - 31. 8. 2020
by Informace z katedry - Wednesday, 19 August 2020, 09:32 AM
 
V pondělí 31. 8. 2020 se uskuteční obhajoby bakalářských a diplomových prací (dopoledne - začátek v 9:00) a ústní část státních závěrečných zkoušek (odpoledne - začátek v 11:30). Celé SZZ proběhnou v budově v prostorách katedry ve 4. patře CPTO.
Picture of Pavel Raška
Odevzdání BP a DP v srpnovém termínu
by Pavel Raška - Thursday, 23 July 2020, 02:14 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

dne 7. 8. je nejzazší termín pro odevzdání kvalifikačních prací k obhajobě v termínu srpen/září.

Vzhledem k letnímu režimu jsou na katedře stanoveny následující dny pro předání:

6. 8. (9-14 hod.) a 7. 8. (9-14 hod.) - 1 výtisk k rukám dr. Dolejše

Přečtěte si též nový příkaz děkana s pokyny k odevzdání: https://prf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/07/2020-7_Prikaz_Odevzdavani_BP_DP.pdf

Do práce je již opět nutné vložit zadání práce. Vzhledem k nepřítomnosti paní sekretářky jsme se studijním oddělením domluveni, že příslušné PDF Vám na žádost vygeneruje a pošle paní Postlová.

Přeji pěkné letní dny
Pavel Raška
ki
Zadávání diplomových prací – aktualizace postupu
by Informace z katedry - Friday, 17 July 2020, 12:35 PM
 

Vážení studenti 1. ročníků navazujících magisterských studií,

z technických důvodů došlo ke změně postupu zadávání témat diplomových prací, které mají být odevzdány v roce 2021 na katedře geografie. Bez ohledu na to, v jakém stavu se právě nachází zadání DP ve STAGu, zašlete na e-mail jiri.riezner@ujep.cz do 10. srpna se školitelem domluvený název tématu česky a anglicky, zásady pro vypracování a literaturu. Poté budou témata DP vedoucím katedry schválena nebo budete vyzváni k jejich úpravě. Do STAGu budou zadání DP vložena až později (termín bude včas oznámen).

Jiří Riezner

S. R. Kučerová


 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31