Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

ki
KH v týdnu 19.-23. 2. 2024
by Informace z katedry - Sunday, 18 February 2024, 10:24 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,
první týden výuky v LS budu mít vzhledem k nepřítomnosti na katedře upravené konzultační hodiny:
- čtvrtek 22. 2.: 11:30-13:30, 14:30-16:00
- pátek 23. 2.: 11:00-13:30
Jiří Riezner
Picture of Jan D. Bláha
Výuka předmětu KGEO/0142 v LS 2023/2024
by Jan D. Bláha - Tuesday, 13 February 2024, 10:01 AM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si případné zájemce informovat, že volitelný předmět KGEO/0142 „Interdisciplinární přístupy ke kartografické tvorbě“ vyučovaný v letním semestru bude, podobně jako vloni, vyučován společně s předmětem KGI/3GDES. To má vliv na jeho obsah a dobu výuky. V příloze zprávy naleznete sylabus, který odpovídá sylabu předmětu KGI/3GDES. Výuka bude probíhat v úterý od 16 do 18 hodin (některé týdny samostatná práce, tj. v uvedeném čase nebo dle potřeby studentů). Předmět KGI/3GDES má rozvrhovanou i přednášku v úterý od 13 do 14 hodin, kde je účast dobrovolná; v některých týdnech navíc nebude přednáška probíhat, přesto doporučuji přednášky navštěvovat.
Předmět není určen studentům 1. ročníku bakalářského studia a je nutné mít pro jeho zapsání splněn předmět KGEO/B104 (Geografická kartografie). Díky za pochopení.

V případě dotazů mě kontaktujte na mailu.

S pozdravem JD Bláha
ki
Pokyny k zápisu předmětů na LS
by Informace z katedry - Monday, 12 February 2024, 12:25 AM
 

Vážené studentky, vážení studenti,

zápis začíná 12. února (harmonogram viz

https://drive.google.com/file/d/1Jv6AIGuOJhm0S8nW9WmCA1lCEYPAg7Km/view).

Kapacita PVK v navazujícím studiu v bloku A (profilový základ) je nastavena na 7 míst.

Navyšování kapacity PVK a VK bude prováděno po zaslání žádosti (jiri.riezner@ujep.cz), ale jen v některých případech (po zvážení relevantních okolností).

Vybírat můžete z těchto výběrových kurzů:

0097 VK-Vybrané kapitoly z geografie Evropy B (Jiří Martínek)

0135 Praktická měření ve FG (Ivan Farský)

0131 VK-Environmentálně historický výzkum (Jiří Riezner)

0142 Interdiscip. přístupy ke kartogr. tvorbě (Jan Daniel Bláha)

0065 VK - Malá geografická exkurze D (Ivan Farský)

0159 Smart City (Zdeňka Smutná)

B602 Specializační přednášky ze SG (Lukáš Vaverka, S. R. Kučerová)

0165 Hodnotová orientace v rozvoji míst a regionů (Kateřina Vyhnánková)

0162 Zahraniční exkurze (Michaela Štěbetáková)

0163 Vybrané kapitoly z politické geografie (Tomáš Král)

KPRF/0102 Úvod do klimatologie a klimatických změn (Martin Novák)

Jiří Riezner

tajemník katedry

ki
malá geografická exkurze KGEO/0064
by Informace z katedry - Wednesday, 7 February 2024, 09:21 AM
 
Letošní malá g.exkurze povede do oblasti příhraničí Saska. Trasa UL - Míšeň - Nosen - topografický střed Saska - Tharant - UL.
Odjezd 20. 4. 2024 od divadla 8.15, od kolejí 8.30. Návrat kolem 17. Cena 300 Kč, po vyúčtování se zbytek peněz vrací.
Zájemci o exkurzi se nejprve přihlásí u vedoucího exkurze a zaplatí zálohu, pak se zapíší do STAGu. Pokud bude "obsazeno" těmi, kdo nemají zaplacenou zálohu, dopíše účastníky do seznamu tajemník katedry dodatečně. Ti, kdo nezaplatí zálohu, nejsou účastníky exkurze i přes to, že jsou ve STAGu "zapsáni".
Ivan Farský
ki
test FG I KGEO/B0107
by Informace z katedry - Wednesday, 17 January 2024, 04:18 PM
 
Uspěli: Ansorgeová, Balon, Demeterová, Gründlová, Hanžl, Křížová, Macho, Matůšová, Novotný Jan, Pochmanová, Poláček, Pongrácz, Svitáková, Šálek, Šedivá, Thim, Zamperová.
Ve STAGu jsem nenašel studenta Pelz Michal.
Ivan Farský

 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 Today Wednesday, 28 February 28 29